Sấm Giảng - Giảng Xưa                 

Sấm Giảng - Gia Bảo :

  **** 

 

Phần 1: Sấm Giảng

 

 01 

01- Vui Cơi Đại Đồng  |  02- T́nh Yêu  02 

03 

Kệ  Dân Của  Người Khùng - (Sấm Giảng Quyển 2)  04 

 05 

Kệ  Dân Của  Người Khùng - (Sấm Giảng Quyển 2)  06 

 07 

Sám  Giảng      -   (Sấm Giảng  Quyển 3)  08 

 09 

Sám  Giảng      -    (Sấm Giảng  Quyển 3) 10 
  ****  

 11 

Giác Mê Tâm Kệ - (Sấm Giảng Quyển 4)  12 

 13 

Giác Mê Tâm Kệ - (Sấm Giảng Quyển 4)  14 

15 

Khuyến  Thiện   -    (Sấm Giảng Quyển 5)  16 

17 

Khuyến  Thiện    -    (Sấm Giảng Quyển 5)  18 
  ****  

 

Phần 2: Thi Văn Giáo Lư:

 

19 

*  T́nh Yêu       ||      Ai Người Tri Kỷ    20 

21 

Bánh Ḿ            ||       Bóng Hồng          22 

23 

Cám Cảnh Dân Nghèo  ||                Cảm Tác                 24 

25 

Cho Ông C̣ Tàu Hảo   ||        Cho Ông Tham Tá Ngà  26 

27 

Chuyển Pháp Luân   ||          Dặn Ḍ Bổn Đạo       28 

29 

Đêm Ba Mươi                    || Đến Làng Nhơn Nghĩa-CầnThơ 30 

31

Đến Làng Phú An     ||   Diệu Pháp Quang Minh 32 

33 

Gởi cho Chú Mười Đức Ông ||        Hai mươi chín tháng chạp    34 

35 

 Hoài Cổ               ||        Không Buồn Ngủ 36

 37

Khuyên người giàu ḷng phước thiện || Luận việc tu hành 38

 39

 Nang Thơ Cẩm Tú    ||              Ngày Tết            40

 41

SADEC             ||              Thi Xuân 42

 43 

Thu Đă Cuối            ||     Tỉnh Bạn Trần Gian 44

 45

Trao Lời cùng Ông Táo    ||     Từ giă Bổn Đạo khắp nơi 46

 47 

Từ giă Làng Nhơn Nghĩa  ||             Tự Thán                    48

 49

Viếng Làng Mỹ Hội Đông  ||       Giếng Non Ông Két         50

 51 

Giọng Bắc Ḥa Nam      ||  Xuân Hạ Tác Cuồng Thơ 52
****
Trở Về Trang Nhà
 

        Làm hết các việc từ-thiện,
       Tránh tất cả điều độc-ác,
 Quyết rửa tấm ḷng cho trong sạch.

                                (Đức Thầy)


    THANH
tâm kiến chơn PHẬT  
     SĨ 
khí   phùng   chánh  GIÁO
     HIỂN
pháp Phật  nhơn H̉A
     ĐẠO  
khai   môn    từ   HẢO.
  
    

                     * * *  
        Máy Đạo không xa xôi,
        Quay đầu lại thấy rồi;
        Thấy ra mau hay chậm,
        Là do sức tỉnh hồi.  

                      * * * *
Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền,
Tỉnh hồn bá tánh giấc sầu miên;
Bỏ đi lối sống theo ma quỉ,
T́m đến đường sanh cơi Phật Tiên.
Công lớn ngọc vàng đâu dám sánh,
Đức cao tước lộc khó so duyên;
Hỡi ai nối chí theo Thầy, Tổ.
Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền.

                                      ( Thanh- Sĩ )